• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Noviembre 2020
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Horario:
  Dilluns a dijous torns de tarda o nit
 • Condiciones:
  L´import total del Postgrau en Pràctica Jurídica és de 3.700 euros (2 especialitats). Us heu d’inscriure a dues de les sis troncals. Si en voleu més, el preu augmentarà de manera proporcional. L´import es farà efectiu mitjançant un pagament de 1.000 euros que es formalitzarà amb la matrícula (oberta a partir de l’1 de juny de 2015) i 8 mensualitats domiciliades al vostre compte de 337,50 € (168,75 €/especialitat).
 • Titulación:
  Postgrau en Pràctica Jurídica de l´EPJ

Presentación

PER QUÈ?

Els coneixements que ofereixen les Facultats de Dret estan orientats a la formació de juristes en general i no tenen en compte les peculiaritats de la professió d’advocat.

L´experiència acumulada per l´Escola de Pràctica Jurídica, des de fa 50 anys, demostra que la millor metodologia formativa és aquella que posa l´advocat en contacte amb la realitat professional a través de simulacions i de casos reals.

COM?

Els lletrats en pràctiques treballen sobre supòsits reals, intervenen en simulacions de judicis a les aules, poden fer voluntàriament pràctiques en despatxos i es traslladen a l´Escola Judicial, on intervenen defensant casos davant jutges.

Les pràctiques d´iniciació a la professió que s´imparteixen des de l´EPJ estan homologades pel Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) i pel Consell dels Il·lustres Col·legis d´Advocats de Catalunya (CICAC), per la qual cosa ofereixen una garantia de qualitat, ja que estan subjectes a un control permanent, així com a una revisió i renovació constants.

Requisitos

Ser Llicenciat o Graduat en Dret o estudiant de l’últim curs de Dret amb un màxim del 10% de crèdits pendents de superar en el moment de començar el postgrau.

Programa

DRET ADMINISTRATIU

ACTES ADMINISTRATIUS I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ
EL RECURSOS ADMINISTRATIUS
LA JURISDICCIÓ CONTENSIOSA ADMINISTRATIVA
FUNCIÓ PÚBLICA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA
URBANISME
MEDI AMBIENT

DRET COMUNITARI ( a nivell transversal)

Competències i Habilitats de l´Advocat
1. COMUNICACIÓ ORAL
2. COMUNICACIÓ ESCRITA
3. NEGOCIACIÓ
4. CREATIVITAT I INNOVACIÓ
5. RECERCA JURÍDICA
6. FINANCES I FISCALITAT
7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATXO
8. MÁRQUETING JURÍDIC I DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

DRET CIVIL

Practica Jurídica:
PROCESSAL CIVIL GENERAL
MESURES CAUTELARS I PROVA ANTICIPADA
CLASSES DE PROCEDIMENTS
ESCOLA JUDICIAL
DRET SUBSTANTIU
PROCEDIMENTS ESPECIALS

DRET PENAL

SIMULACIONS I SEMINARIS,
SIMULACIONS ESCOLA JUDICIAL

PRACTICA JURÍDICA
PROCESSAL
PART GENERAL
- Defensa fonamentada en Part General. Dol i imprudència. Iter criminis. Actes preparatoris punibles. Formes d’imperfecta execució i la consumació.
- Autoria i participació. Responsabilitat penal de la persona jurídica. Error. Imputació del resultat.
- Eximents, circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
- Tipus de penes. Concursos i regles d’aplicació de les Penes. Càlcul de penes.
PART ESPECIAL
- Delictes contra la vida.
- Delictes contra la integritat física.
- Violència de gènere i violència domèstica.
- Delictes d’abandonament de família, menors o incapaços. Delictes contra les relacions familiars.
- Delictes contra el Patrimoni: Furt. Robatori amb força i amb violència o intimidació. Robatori i furt d’ús. Estafes. Apropiacions indegudes.
- Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
- Delictes de coaccions i amenaces.
- Delictes contra la Seguretat Viària.
- Delictes contra la Salut Pública.
- Les falsificacions.
- Atemptat a l’autoritat, desobediència.

DRET MERCANTIL

SOCIETATS DE CAPITAL
DRET CONCURSAL
COMPRAVENDA D´EMPRESA
CONTRACTACIÓ MERCANTIL
DRET DEL MERCAT
LITIGIOSITAT MERCANTIL
CONEIXEMENTS TRANSVERSALS
Comptabilitat financera bàsica
Qüestions fiscals per a mercantilistes
Qüestions laborals per a mercantilistes
Delictes societaris.

DRET LABORAL

PRACTICA SUBSTANTIVA
Creació d´empresa
Interpretació i aplicació de Convenis Col·lectius
Redacció de contractes de treball
Contingut del contracte de treball: condicions laborals
- Salari
- Grups professionals
- Temps de treball
- Conciliació de la vida laboral i personal
Modificacions del contracte de treball individuals i col·lectives.
Suspensions del contracte de treball individuals i col·lectives.
Extincions de contracte individuals i col·lectives.
Drets derivats de la Llibertat sindical: representació treballadors.
Defensa dels drets fonamentals.

PRACTICA PROCESSAL
Jurisdicció i competència.
Capacitat, legitimació i representació.
Evitació del procés: conciliació i reclamació prèvia.
Actes preparatoris i mesures precautòries.
Redacció de Demandes i escrits processals derivats.
Classes de procediment. Acumulació d´accions.
Procediment ordinari
Preparació i estratègia en judici.
Desenvolupament de vista oral
Diferents formes de terminació d´un procediment. Conciliació. Transacció extrajudicial
que posa fi al procediment.
Ratificació i contestació de la demanda.
Excepcions processals i la seva resolució.
Pràctica de Prova.
Especialitats processals:
- Acomiadaments i extincions
- Modificacions substancials.
- Drets fonamentals.
- Conflictes col·lectius.

Altres Recursos.
Execució de sentències.


FORMACIÓ PRÀCTICA

Possibilitat de realització de pràctiques voluntàries en Institucions Públiques, despatxos col·laboradors i empreses
Simulacions de judicis a les instal·lacions de l’Escola Judicial
Immersions en casos reals a partir dels quals es desenvoluparan les classes
Visites a institucions públiques i privades (Registres, Notaries, Comissaries, Centres Penitenciaris, Jutjats de Guàrdia, 1a Instància i Audiència Provincial, Institut Nacional de Toxicologia, Escola de Policia i Servei d’Orientació Jurídica)
Assistència a judicis i serveis de guàrdia
Simulacions de judicis a les aules de l’EPJ perquè el lletrat en pràctiques aprengui a desenvolupar-se davant d’un jutge
Seminaris i treballs en grups reduïts
Lloc de realització de les pràctiques: les aules de l’EPJ situades a l’ICAB (c/ Mallorca, 283) estan preparades per a exposicions d’audiovisuals amb sistemes multimèdia, connexió a Internet i videoconferències
Sala exclusiva d’estudi a la Biblioteca de l’ICAB per als alumnes EPJ i màsters cAmpus

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...