• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Octubre 2017
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Horario:
  Dilluns a dijous torns de tarda o nit
 • Condiciones:
  L´import total del Postgrau en Pràctica Jurídica és de 3.700 euros (2 especialitats). Us heu d’inscriure a dues de les sis troncals. Si en voleu més, el preu augmentarà de manera proporcional. L´import es farà efectiu mitjançant un pagament de 1.000 euros que es formalitzarà amb la matrícula (oberta a partir de l’1 de juny de 2015) i 8 mensualitats domiciliades al vostre compte de 337,50 € (168,75 €/especialitat).
 • Titulación:
  Postgrau en Pràctica Jurídica de l´EPJ
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  PER QUÈ?

  Els coneixements que ofereixen les Facultats de Dret estan orientats a la formació de juristes en general i no tenen en compte les peculiaritats de la professió d’advocat.

  L´experiència acumulada per l´Escola de Pràctica Jurídica, des de fa 50 anys, demostra que la millor metodologia formativa és aquella que posa l´advocat en contacte amb la realitat professional a través de simulacions i de casos reals.

  COM?

  Els lletrats en pràctiques treballen sobre supòsits reals, intervenen en simulacions de judicis a les aules, poden fer voluntàriament pràctiques en despatxos i es traslladen a l´Escola Judicial, on intervenen defensant casos davant jutges.

  Les pràctiques d´iniciació a la professió que s´imparteixen des de l´EPJ estan homologades pel Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) i pel Consell dels Il·lustres Col·legis d´Advocats de Catalunya (CICAC), per la qual cosa ofereixen una garantia de qualitat, ja que estan subjectes a un control permanent, així com a una revisió i renovació constants.

  Requisitos

  Ser Llicenciat o Graduat en Dret o estudiant de l’últim curs de Dret amb un màxim del 10% de crèdits pendents de superar en el moment de començar el postgrau.

  Programa

  DRET ADMINISTRATIU

  ACTES ADMINISTRATIUS I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
  PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
  ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ
  EL RECURSOS ADMINISTRATIUS
  LA JURISDICCIÓ CONTENSIOSA ADMINISTRATIVA
  FUNCIÓ PÚBLICA
  CONTRACTACIÓ PÚBLICA
  URBANISME
  MEDI AMBIENT

  DRET COMUNITARI ( a nivell transversal)

  Competències i Habilitats de l´Advocat
  1. COMUNICACIÓ ORAL
  2. COMUNICACIÓ ESCRITA
  3. NEGOCIACIÓ
  4. CREATIVITAT I INNOVACIÓ
  5. RECERCA JURÍDICA
  6. FINANCES I FISCALITAT
  7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATXO
  8. MÁRQUETING JURÍDIC I DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

  DRET CIVIL

  Practica Jurídica:
  PROCESSAL CIVIL GENERAL
  MESURES CAUTELARS I PROVA ANTICIPADA
  CLASSES DE PROCEDIMENTS
  ESCOLA JUDICIAL
  DRET SUBSTANTIU
  PROCEDIMENTS ESPECIALS

  DRET PENAL

  SIMULACIONS I SEMINARIS,
  SIMULACIONS ESCOLA JUDICIAL

  PRACTICA JURÍDICA
  PROCESSAL
  PART GENERAL
  - Defensa fonamentada en Part General. Dol i imprudència. Iter criminis. Actes preparatoris punibles. Formes d’imperfecta execució i la consumació.
  - Autoria i participació. Responsabilitat penal de la persona jurídica. Error. Imputació del resultat.
  - Eximents, circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
  - Tipus de penes. Concursos i regles d’aplicació de les Penes. Càlcul de penes.
  PART ESPECIAL
  - Delictes contra la vida.
  - Delictes contra la integritat física.
  - Violència de gènere i violència domèstica.
  - Delictes d’abandonament de família, menors o incapaços. Delictes contra les relacions familiars.
  - Delictes contra el Patrimoni: Furt. Robatori amb força i amb violència o intimidació. Robatori i furt d’ús. Estafes. Apropiacions indegudes.
  - Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
  - Delictes de coaccions i amenaces.
  - Delictes contra la Seguretat Viària.
  - Delictes contra la Salut Pública.
  - Les falsificacions.
  - Atemptat a l’autoritat, desobediència.

  DRET MERCANTIL

  SOCIETATS DE CAPITAL
  DRET CONCURSAL
  COMPRAVENDA D´EMPRESA
  CONTRACTACIÓ MERCANTIL
  DRET DEL MERCAT
  LITIGIOSITAT MERCANTIL
  CONEIXEMENTS TRANSVERSALS
  Comptabilitat financera bàsica
  Qüestions fiscals per a mercantilistes
  Qüestions laborals per a mercantilistes
  Delictes societaris.

  DRET LABORAL

  PRACTICA SUBSTANTIVA
  Creació d´empresa
  Interpretació i aplicació de Convenis Col·lectius
  Redacció de contractes de treball
  Contingut del contracte de treball: condicions laborals
  - Salari
  - Grups professionals
  - Temps de treball
  - Conciliació de la vida laboral i personal
  Modificacions del contracte de treball individuals i col·lectives.
  Suspensions del contracte de treball individuals i col·lectives.
  Extincions de contracte individuals i col·lectives.
  Drets derivats de la Llibertat sindical: representació treballadors.
  Defensa dels drets fonamentals.

  PRACTICA PROCESSAL
  Jurisdicció i competència.
  Capacitat, legitimació i representació.
  Evitació del procés: conciliació i reclamació prèvia.
  Actes preparatoris i mesures precautòries.
  Redacció de Demandes i escrits processals derivats.
  Classes de procediment. Acumulació d´accions.
  Procediment ordinari
  Preparació i estratègia en judici.
  Desenvolupament de vista oral
  Diferents formes de terminació d´un procediment. Conciliació. Transacció extrajudicial
  que posa fi al procediment.
  Ratificació i contestació de la demanda.
  Excepcions processals i la seva resolució.
  Pràctica de Prova.
  Especialitats processals:
  - Acomiadaments i extincions
  - Modificacions substancials.
  - Drets fonamentals.
  - Conflictes col·lectius.

  Altres Recursos.
  Execució de sentències.


  FORMACIÓ PRÀCTICA

  Possibilitat de realització de pràctiques voluntàries en Institucions Públiques, despatxos col·laboradors i empreses
  Simulacions de judicis a les instal·lacions de l’Escola Judicial
  Immersions en casos reals a partir dels quals es desenvoluparan les classes
  Visites a institucions públiques i privades (Registres, Notaries, Comissaries, Centres Penitenciaris, Jutjats de Guàrdia, 1a Instància i Audiència Provincial, Institut Nacional de Toxicologia, Escola de Policia i Servei d’Orientació Jurídica)
  Assistència a judicis i serveis de guàrdia
  Simulacions de judicis a les aules de l’EPJ perquè el lletrat en pràctiques aprengui a desenvolupar-se davant d’un jutge
  Seminaris i treballs en grups reduïts
  Lloc de realització de les pràctiques: les aules de l’EPJ situades a l’ICAB (c/ Mallorca, 283) estan preparades per a exposicions d’audiovisuals amb sistemes multimèdia, connexió a Internet i videoconferències
  Sala exclusiva d’estudi a la Biblioteca de l’ICAB per als alumnes EPJ i màsters cAmpus

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros masters de...