• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Horario:
  Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores
 • Titulación:
  Màster en Mediació Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d´avaluació establert.

Presentación

El quadre docent està format per mediadors i formadors en mediació, advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en mediació.

Dirigido

El Màster s´adreça a llicenciats i graduats en dret, psicologia, treball social, pedagogia i altres titulats universitaris d´àmbits socials i culturals.
El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic de cada una de les competències necessàries a desenvolupar: mediació familiar, mediació comunitària i en l´àmbit de les organitzacions, mediació civil i mediació mercantil.

Objetivos

L´objectiu principal del Màster en Mediació és la formació pràctica dels mediadors, com a professionals experts i en gestió i resolució de conflictes, assolint un aprenentatge acurat de les habilitats, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.

Programa

I. ESTRUTURA PROGRAMA. MÒDULS, TÍTOLS
El Màster s´estructura en quatre parts, amb el següent contingut:
ESQUEMA DEL TEMARI
I. PART COMUNA O GENERAL DE MEDIACIÓ  
Mòdul I: El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió.
Mòdul II: Gestió i resolució de conflictes. La Mediació.
Mòdul III: Perfil de la persona mediadora. Tècniques, habilitats i competències.
Mòdul IV: La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu
II. PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR
Mòdul I: La mediació en el context de la família, conjugació d´aspectes legals, psicològics i socials
Mòdul II: Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar
Mòdul III: Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar
Mòdul IV: Nocions sobre la regulació jurídica de la mediació familiar
III. PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN ELS ÀMBITS DEL DRET PRIVAT (MEDIACIÓ A L’ÀMBIT DE LA COMUNITAT I DE LES ORGANITZACIONS)
Mòdul I: La mediació en el context de les comunitats, organitzacions i altres àmbits del dret privat. Aspectes específics
Mòdul II: Metodologia i etapes del procés de mediació a l´àmbit del dret privat
Mòdul III: La tipologia dels conflictes a l´àmbit del dret privat
Mòdul IV: Regulació jurídica relacionada amb la mediació a l´àmbit del dret privat  
IV. PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN ELS ÀMBITS DEL DRET PRIVAT (MEDIACIÓ CIVIL I MERCANTIL)
Mòdul I: Àmbits d´aplicació i conflictes transfronterers
Mòdul II: Principis informadors de la mediació civil i mercantil
Mòdul III: Estatut del mediador civil i mercantil.
Mòdul IV: Procediments de mediació mercantil
Mòdul V: Execució d´acords i qüestions processals derivades del procediment de mediació
Mòdul VI: Altres àmbits de la mediació.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Ver otros masters de...