• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Titulación:
  Màster en Litigació Administrativa

Presentación

El Dret Administratiu és possiblement la disciplina jurídica que té una vinculació més estreta amb l’evolució de la política, de l’economia i de la societat. Per tant, serà a través del seu estudi com podrem entendre millor les relacions entre el ciutadà i els poders públics així com entre Estat i mercat.

Des d’aquesta perspectiva, el present Màster pretén satisfer una creixent demanda de l’advocacia en els darrers anys consistent en aprofundir de forma àmplia i exhaustiva en els pilars essencials en què descansa el Dret Administratiu, fent sempre especial èmfasi en la vessant més pràctica de la realitat jurídica que ens envolta.

Comitè científic:

Cristina Gómez Nebrera (Advocada)
Francesc Marfà Badaroux (Advocat)
Marc Vilar Cuesta (Advocat)
Màrius García Andrade (Advocat)

Objetivos

L’objectiu primordial és, respecte a aquells professionals que desitgin millorar les seves aptituds en el context actual d’una complexa organització administrativa, proporcionar les eines fonamentals per afrontar amb garanties un marc normatiu i una casuística rics en matisos i que exigeixen sense dubte un elevat grau d’especialització.

Es per tot això que l’equip de professorat que configura aquest Màster està composat per advocats en exercici, funcionaris i jutges amb dilatada experiència docent, a més de comptar amb la col·laboració d’especialistes d’altres matèries connexes que permetran conèixer de forma integradora i completa la praxis del Dret Administratiu.

Programa

Mòdul 1.- Origen del litigi en el Dret Administratiu
Mòdul 2.- Al·legacions i recursos en la via administrativa
Mòdul 3.- El procés contenciós-administratiu declaratiu.
Mòdul 4.- El procés contenciós-administratiu executiu.
Mòdul 5.- Procediments contenciós-administratius especials: drets fonamentals, qüestió d´il·legalitat i mesures cautelars.
Mòdul 6.- Litigació en matèria d’autoritzacions i llicències.
Mòdul 7. -Litigació en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Administració
Mòdul 8.- Litigació en matèria de sancions administratives
Mòdul 9.- Recursos i litigació en matèria de contractes del sector públic
Mòdul 10.- Litigació en matèria de sectors regulats.
Mòdul 11.- Recursos i litigació en matèria d’urbanisme i expropiació forçosa
Mòdul 12.- Recursos i litigació en matèria de funció pública

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...