• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Horario:
  Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores
 • Titulación:
  Màster en Dret Laboral

Presentación

El quadre docent està format per advocats en exercici, per magistrats i per advocats de l’administració o similar.
Comitè Científic:
Enrique García Echegoyen. Advocat
Carlos González Oliver. Advocat
José de Quintana Pellicer. President de la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya
Juan Manuel Sánchez-Bustamante de la Herrán. Cap d’assessoria Jurídica del Grup Parlamentari Parlament de Catalunya

Dirigido

El màster està adreçat a llicenciats en Dret i a diplomats en Relacions Laborals o Graduats socials que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica professional necessària per exercir com a advocat o com assessor laboral.

Objetivos

L’objectiu principal del màster és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo de la destresa i experiència en el camp de les relacions laborals, tant si exerceix com a advocat, com si presta servei en departaments jurídics i laborals assessorant a empreses i treballadors. El sistema utilitzat és el d’immersió en casos pràctics per consolidar així els coneixements teòrics.

Programa

Mòdul I: Relacions laborals
• Relacions especials d’alta Direcció. Representants de comerç i contracte d’Agència.
• Dret comunitari europeu en matèria laboral.
• Elements d’estrangeria a les relacions laborals. Servei domèstic.
• Contracte de treball.
• Ius Variandi-Mobilitat-Modificacions substancial.
• Cessió il·legal de treballadors-ETT-Subcontractació i Successió.
• Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel.
• Sistemes retributius: El salari, la seva protecció, aspectes fiscals i altres tipus de retribucions.
• Excedències. Maternitat i Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral.
• Extinció del Contracte per voluntat de l’empresari i per voluntat del treballador. Expedient de regulació i ocupació.
• Salut laboral.
• Anàlisi i interpretació d’Estats Financers.
• Indemnitzacions de danys i perjudicis. Sindicats.
• Eleccions sindicals. Convenis Col·lectius.
• Dret Sancionador Laboral. La inspecció de Treball.

Mòdul II: Processal laboral
• Competència de la jurisdicció social.
• Les parts processals. La intervenció del Fons de Garantia Salarial. Acumulació d’accions i actuacions.
• Les reclamacions prèvies a la via judicial. La conciliació prèvia. Les actuacions processals.
• Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari.
• Modalitats processals.
• L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova.
• La sentència. Requisits. Recursos.
• L’execució de la sentència.
• Fons de Garantia Salarial.
• El procediment contenciós-administratiu en matèria laboral.
• Nova llei concursal: aspectes laborals.

Mòdul III: Seguretat Social
• La Seguretat Social a Espanya.
• Gestió Institucional de la Seguretat Social.
• Règim econòmic-financer i camp d’aplicació.
• Afiliació, altes, baixes i la cotització a la Seguretat Social.
• La gestió recaptatòria.
• Acció protectora de la Seguretat Social i requisits generals del dret a les prestacions.
• Prestacions: assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat, riscos per embaràs, incapacitat permanent. Jubilació, mort i supervivència i atur.
• Complements de l’acció de la Seguretat Social: Retribucions i altres percepcions. Fons de pensions.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...