• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Titulación:
  Màster en Dret de Família
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit.
  El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

  Dirigido

  El Màster s´adreça no només a llicenciats en dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguin completar la seva formació superior amb la pràctica professional del dret.

  Objetivos

  L´objectiu principal del Màster en Dret de Família és la formació pràctica de l´advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l´aplicació pràctica d´aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (com, per exemple, mediació, serveis socials o adopcions, entre d´altres).

  Programa

  MÒDUL 1. Famílies, matrimoni i parelles estables. actuacions jurídico-professionals
  La intervenció Professional en els processos de família. Tractament pràctic.
  La diversitat de les famílies: tractament interdisciplinari i eines d’utilitat per l’advocacia de família (antropologia, sociologia, demografia)
  introducció als processos matrimonials canònics i a les causes de nul·litat canònica
  processos de nul·litat civil. separació i divorci. mutu acord i contenciós. efectes
  redacció de demandes, contestacions, reconvencions i recursos
  modificació i incompliment de mesures. execució de sentències de família
  qüestions notarials i registrals de la ruptura
  els règims econòmics matrimonials i la seva liquidació
  compravendes amb pacte de supervivència. capitulacions i pactes en previsió d´una ruptura matrimonial
  parelles estables. conflictes durant la convivència i ruptures. procés pràctic
  mediació familiar: principis, tècniques i procediment

  MÒDUL 2. filiació, potestat i aliments d´origen familiar. intervencions jurídiques
  demandes, escrits i mesures en els processos de filiació
  acolliment preadoptiu. adopció interna
  adopció internacional.
  potestat parental. pla de parentalitat.
  procés d´aliments d´origen familiar

  MÒDUL 3. qüestions connexes de relleu en els processos familiars
  dret internacional privat i dret interregional. aplicació de convenis internacionals i qüestions transnacionals
  reagrupació familiar. sostracció internacional de menors
  drets viduals familiars
  violència domèstica
  l´atenció familiar a les persones grans. l´acolliment
  discapacitat, incapacitació i protecció familiar
  dret fiscal familiar
  pactes successoris i dret successori
  dret de família i dret penal
  situacions de risc, desemparament i mesures de protecció. oposició a les mesures

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros masters de...