Universitat Rovira i Virgili - URV

Diploma de Posgrado en Direcció i Gestió de Centres Educatius

Universitat Rovira i Virgili - URV
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Tarragona
 • Precio:
  1.800 €
 • Comienzo:
  Octubre 2018
 • Lugar:
  L`Escorxador, s/n , Edificio del Rectorat
  Tarragona 43003
  España
 • Duración:
  30 ECTS
 • Titulación:
  Diploma de Posgrado en Direcció i Gestió de Centres Educatius

Dirigido

Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en l´organització i gestió de centres educatius vinculats a sistemes reglats de formació: centres d´educació infantil, primària, secundària, formació professional o similars, tant de titularitat privada com pública; docents en actiu que vulguin accedir a la funció directiva.

Objetivos

Comptar amb una funció directiva capacitada per exercir les responsabilitats que atorga la nova Llei d´educació de Catalunya i els decrets d´autonomia i de direcció de centres educatius publicats al 2010.

Programa

MÒDUL 1. EL LIDERATGE PEDAGÒGIC

1.1. Exercir el lideratge
1.2. Gestió versus lideratge
1.3. La millora del procés comunicatiu personal

MÒDUL 2. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

2.1. Continguts del Projecte Educatiu del Centre
2.2. Normes d´organització i funcionament del centre
2.3. Actualització del PEC i de les Normes
2.4. Resolució de casos pràctics

MÒDUL 3. EL CENTRE EDUCATIU COM A ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

3.1. Planificació estratègica
3.2. Gestió del canvi
3.3. Resolució de casos pràctics

MÒDUL 4. LA FUNCIÓ DIRECTIVA I LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA

4.1. La normativa de la funció directiva i la direcció dels centres
4.2. La legislació educativa
4.3. El Projecte de Direcció de Centre

MÒDUL 5. LA GESTIÓ ECONÒMICA I DE RECURSOS DELS CENTRES DOCENTS

5.1. La normativa d´hisenda pública
5.2. Els sistemes comptables dels organismes autònoms i dels centres depenents de l´administració pública
5.3. Resolució de casos pràctics

MÒDUL 6. ELS CENTRES DOCENTS EN L´ÀMBIT NORMATIU ADMINISTRATIU, PÚBLIC I CIVIL

6.1. La normativa administrativa no educativa d´aplicació als centres docents
6.2. La normativa laboral d´aplicació als centres docents
6.3. La normativa fiscal d´aplicació als centres docents
6.4. La normativa referent a establiments i menjadors públics
6.5. La normativa de responsabilitat civil
6.6. D´altra normativa d´aplicació als centres docents

MÒDUL 7. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

7.1. La comunicació pública dins la comunitat educativa
7.2. La comunicació pública cap a l´entorn social
7.3. Els llenguatges comunicatius
7.4. Resolució de casos pràctics

MÒDUL 8. LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

8.1. El marc general de la formació permanent
8.2. La formació del professorat com a eina estratègica de millora: els Plans de Formació de Centre
8.3. L´avaluació de la formació. La transferència de la formació a la pràctica docent
8.4. L´esperit "Delors". Formació al llarg de la vida. Institucions que aprenen
8.5. El paper de les direccions en la formació d´avui i de demà

MÒDUL 9. L´ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA: NIVELLS I COMPETÈNCIES

9.1. Els marcs constitucionals
9.2. Les administracions catalanes
9.3. Les accions educatives del món local

MÒDUL 10. DOCÈNCIA I GESTIÓ 2.0: EINES I APLICACIONS

10.1. Les eines web 2.0
10.2. La web 2.0 en la docència
10.3. La web 2.0 en la gestió
10.4. Les eines web 2.0 com a identificatiu de centre
10.5. Construir l´espai web personal i de grup

MÒDUL 11. PROJECTE DE FI DE CURS

Salidas profesionales

1. Càrrecs unipersonals de direcció dels centres docents d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i ensenyament reglat.
2. Inici de carrera docent/no docent en gestió educativa

Publicidad

Ver otros masters de...